• Op dinsdag 11 december wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden bij DVSA. 
    Wij nodigen hierbij alle leden van harte uit. Start 19:30uur (inloop 19:00uur)
    De stukken zijn aan alle leden per email verzonden.