• 28 november 19:00 Algemene Ledenvergadering

    Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november om 19:00 uur. De stukken voor de vergadering zijn per email verzonden.

    Graag tot dinsdag 28 november