• Aan alle leden wordt e.d.d. per mail de uitnodiging verstuurd voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering.

    In die mail nodigt het bestuur van DVSA jullie van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 december 2019 in ons clubhuis vanaf 19:15 uur. Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden, ouders van (jeugd)leden en ondersteunende leden van DVSA.

    Tijdens de ALV praten we na over het afgelopen seizoen, het gevoerde beleid en de financiƫle jaarverantwoording. Stemrecht is er voor alle DVSA-leden vanaf 18 jaar.

    Wil je een onderwerp inbrengen voor de ALV, dan kan dit tot 2 december bij onze voorzitter, Rolf Hopman, mail: voorzitter@dvsa.nl.

    Graag tot 10 december.

    Bestuur DVSA