• Beleidsplan (jeugd)

    Het (jeugd)beleidsplan stamt uit 2013 en is om die reden niet meer van deze tijd. In 2017 zal de Technische Commissie in samenwerking met de Jeugdcommissie en het Bestuur het beleid opnieuw schrijven en vast laten stellen in de Algemene Ledenvergadering zodat dit Beleidsplan in 2018 in werking kan treden.

  • Een van de meest trieste gebeurtenissen die een club kan overkomen is het overlijden van een nauw betrokken persoon binnen of rondom de club. Voetbal komt dan even op de tweede plaats, er moet vooral tijd en ruimte zijn voor verdriet.
    Toch moeten ook bij een moeilijke aangelegenheid als deze enkele zaken goed worden geregeld. In alle gevallen wordt getracht om tot een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijke situatie te komen. Dat staat voorop. En ieder geval is anders; één oplossing voor alle gevallen is er dus niet.

    Rouwprotocol