Vervanging trainer selectie DVSA

Afgelopen zaterdag is na een seizoen van tegenvallende resultaten van het eerste elftal een belangrijke beslissing gevallen. Na spoed overleg tussen de TC senioren, het management en bestuur is besloten om het verdere seizoen in te vullen met een interim trainers team.

Gezien het ontbreken van de benodigde chemie tussen de spelersgroep en de trainer was er geen andere mogelijkheid om dit op te lossen. Van uit de leiding en het bestuur wordt met kracht benadrukt dat er geen blaam ligt bij uitsluitend de trainer en of de spelersgroep. Chemie wordt vaak gevoed door succes en kameraadschap. Helaas een formule die binnen de huidige samenstelling niet aanwezig was.

Het betreft een beslissing die niet licht is genomen en ook binnen de club zwaar valt.

We willen Robbin Koenders hartelijk danken voor zijn inzet en wensen hem succes bij zijn verdere carrière als trainer.

De club verwelkomt Jan en Mark van Dalem en wenst hen succes bij de opdracht om een positieve sportieve draai aan het seizoen te geven.