• Het was alweer een aantal jaren geleden dat er bij DVSA ereleden zijn benoemd. Het bestuur heeft daarom besloten een drietal leden, die al vele jaren lid zijn van de vereniging en het nodige positieve hebben bijgedragen, voor te dragen bij de ALV tot erelid. De leden van de vergadering hebben in november hiermee ingestemd en de huldiging vond plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
    De nieuwe ereleden zijn: Dirk van Engelenburg, Piet van Dongen & Aart Kroeze.

    Tevens werd Cees van Ommeren gehuldigd met zijn 65-jarig lidmaatschap van de vereniging.

    Allen van harte gefeliciteerd en we hopen als DVSA nog lang van jullie aanwezigheid en inbreng gebruik te mogen maken.