• Update: 7 juni 2019
  Gelukkig hebben zich ondertussen een aantal mensen gemeld die eventueel wat voor DVSA willen gaan doen. Ook is het bekend voor welke jeugdteams er nog een trainer en/of leider nodig is.

  Klik hieronder op de link voor de laatse versie van de vacaturekrant

   

  Update: 1 mei 2019 

  Beste leden en ouders van jeugdleden,

  In de drie jaar die achter ons liggen is er, door veelal dezelfde mensen, heel veel tijd en energie gestoken in de vereniging DVSA! Dit heeft geresulteerd in een facilitair en financieel gezonde club.
  Zoals op de laatste ALV van december 2018 aangegeven is het tijd dat er een groep mensen op gaat staan die het roer gaan overnemen. Het betreft niet alleen bestuurlijke maar ook operationele functies. De energie bij het huidige bestuur is simpelweg "op" en we zijn van mening dat we op een verantwoorde manier het stokje kunnen overdragen.
  Afgelopen periode is er vanuit het bestuur drie keer een bericht uitgegaan dat er dringend een aantal vrijwilligers nodig zijn om ook in het nieuwe seizoen de club draaiende te houden.
  Helaas zijn er tot nu toe geen mensen opgestaan om een functie ?? of samen een functie ??  te aanvaarden. Ook niet als mensen persoonlijk benaderd worden.
  Dit houdt in dat wij als bestuur niet kunnen garanderen dat in het nieuwe seizoen kan worden gestart met het spelen van wedstrijden.

  Er moet nu iets gebeuren!
  Om die reden nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit om hierover te vergaderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.
  Wanneer: dinsdag 14 mei 19:00 uur in de kantine

  We verwachten dat jullie met z’n allen aan deze oproep gehoor kunnen en willen geven. Onder het motto "vele handen maken licht werk" moet er toch invulling te geven zijn aan het geheel!?

  Graag tot ziens op 14 mei.
  Het Bestuur

  Kijk hier voor alle vacatures

 • Update: 7 april 2019

  Het gaat weer goed met DVSA en met een jubileum van 75 jaar in 2020 voor de deur zijn er weer allemaal leuke nieuwe mijlpalen. Een club als DVSA heeft haar leden en mensen die DVSA een warm hart toedragen, nodig om teams en individuele spelers de kans te geven het beste uit zichzelf te halen. De saamhorigheid, gezelligheid en verenigingsgevoel spelen hierbij ook zeker een hele belangrijke rol. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft DVSA diverse functies die cruciaal zijn om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Deze functies komen aan het eind van het seizoen in juni 2019 en bij de ALV in december 2019 vacant.

  Waarom zo vroeg al de lijst met vacatures bekend maken? Dit omdat de vereniging wel moet blijven draaien.

  Als voorbeeld: geen wedstrijdsecretaris of scheidsrechter coördinator betekent geen wedstrijden. Geen planning barvrijwilligers, kan de kantine niet open.

  Maar ook is er nu geruime tijd om mee te lopen met de huidige groep zodat je goed ingewerkt bent zodra het nieuwe seizoen begint. En kan je zelfs via de KNVB nog opleidingen volgen.

  Graag willen we je uitnodigen de vacatures door te lezen en mocht je vragen hebben of willen reageren dan zullen we je graag te woord staan.

  Bestuur DVSA