• Contributie

  Team Bedrag per jaar
  Mini’s (JO7 en jonger) € 75
  Pupillen (JO8 – JO13) € 155
  Junioren (JO14 – JO19) € 175
  Senioren (JO20 en ouder) € 200
  Studenten op vertoon van studentenpas € 175
  Alleen trainen € 100
  Niet spelende leden / clubondersteuners € 75
  Bijdrage verplichte vrijwilligersvergoeding € 75 *minimaal 3 werkdagen van te voren afmelden. Je wordt dan opnieuw ingepland. Je zorgt dan nog zelf voor vervanging anders wordt de vergoeding alsnog in rekening gebracht.
 • Bij DVSA is het gebruikelijk dat leden en/of ouders van (jeugd)leden "verplicht" vrijwilligerswerk verrichten. Dit is ingesteld omdat anders alle werkzaamheden binnen de vereniging door maar een klein clubje mensen verricht moet worden.
  Door dit samen op te pakken hoeft iedereen maar een stukje van het vrijwilligerswerk op zich te nemen.

  Aanmeldingsformulier 2019-2020

 • Mocht je willen stoppen met voetbal dan moet je dit voor 1 juni doorgeven.
  Formulieren kunnen worden ingeleverd op zaterdagochtend in de bestuurskamer of per e-mail aan: ledenadministratie@dvsa.nl
  Niet schriftelijk voor 1 juni opgezegd? Dan loopt je lidmaatschap nog een jaar door!

  Uitschrijfformulier

 • De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor DVSA en waar vereist voor de KNVB. Het machtigingsformulier wordt alleen gebruikt om automatische incasso via de betreffende bank mogelijk te maken. Er worden geen gegevens aan derden doorgespeeld. Vermoeden van oneigenlijk gebruik kan direct bij het bestuur van DVSA gemeld worden.

  Bij DVSA worden bij de diverse activiteiten en wedstrijden (team)foto’s en soms filmpjes gemaakt die zichtbaar zijn op de website en Social Media. Ook worden de foto’s gebruikt voor bijvoorbeeld bij het maken van oorkondes bij kampioenteams. Wil jij niet dat bijvoorbeeld jouw actiefoto’s zichtbaar zijn geef dit dan aan via het inschrijfformulier. Alle foto’s die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap vallen hier niet onder.

  Voor leden die voor 25 mei 2018 al ingeschreven stonden bij DVSA geldt dat het doelgebruik niet wijzigt Zij hoeven dus geen toestemming te geven voor het gebruik van hun beeldmateriaal. Mocht je toch niet willen dat wij jouw foto's gebruiken, geef dit dan schriftelijlk door via onderstaand formulier.

  Het kan altijd gebeuren dat er bij evenementen foto’s worden gemaakt en op de website geplaatst worden terwijl er aangegeven is dat dit niet de bedoeling is. Het screenen van de foto’s is bijna niet mogelijk. Mocht je toch een foto zien die verwijderd moet worden, meld dit dan bij info@dvsa.nl

  De volledige privacy-verklaring zal begin seizoen 2018-2019 gereed zijn.

  Portretrecht