• Luckerhof is bij DVSA al bekend als sponsor van het schoolvoetbaltoernooi, maar zij hebben nu ook een watertappunt geschonken.

    Heel hartelijk dank, er wordt al dankbaar gebruik van gemaakt!

    Lees hier het krantenartikel