Buitengewone Algemene Ledenvergadering

DVSA is verheugd met het feit dat Wouter van Schuppen bereid is gevonden de taak van penningmeester op zich te nemen. In een volgende nieuwsbrief zullen we hem verder voorstellen.

Op woensdag 10 april om 20.00 uur zal er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn om hem te installeren en om eventueel vragen te stellen.